Earthship Blogs

Earthships in the Czech Republic

earthship.com/czech (this page)
earthship.com/europe
Zeměloď news

Prague Earthship Build Video

 

Michael Reynolds at the “Na plovárně” Talkshow SOON

ČT 2 is going to broadcast interview with Michael Reynolds and Marek Eben at the “Na plovárně” talk-show on Saturday 13th November at 21:25 (orginally scheduled for Saturday 2nd October). The interview was recorded during Michael’s stay in Prague in May.

 

 

Watch the Video here: ceskatelevize.cz

Na plovárně s Michaelem Reynoldsem

Rozhovor Marka Ebena se slavným americkým “architektem odpadu”. Režie J. Hojtaš

Michael ReynoldsMichael ReynoldsMichael Reynolds

Talk Show Details – ceskatelevize.cz

Earthships and the Art of Carbon Zero Living

Media Coverage

Beseda sv?toznámého architekta Michaela Reynolds s Jaroslavem Duškem a diváky na téma “Zem?lod? a um?ní žít bez karbonové stopy”

Michael Reynolds už ?ty?icet let zkoumá a rozvíjí zp?soby výstavby dlouhodob? udržitelných dom?. Tato prezentace se bude v?novat slune?nímu resp. termálnímu topení a chlazení, stavb? z p?írodních a recyklovaných materiál?, slune?ním a v?trným elektrickým systém?m, sklízení vody, ?ízenému ?išt?ní odpadní vody a p?stování potravy na pozemku domu. P?edstaví p?íklady Zem?lodí ve sv?t? a bude diskutovat o institucionálních p?ekážkách mezi lidmi a alternativním bydlením bez karbonové stopy.
Cena vstupenky 150 k?

Ameri?ana Michaela Reynoldse lze bez nadsázky, a také bez urážky, nazvat nejvýznamn?jším sv?tovým architektem odpadu.

Více než 35 let staví tento eko-architekt a ekolog-aktivista s úsp?chem velmi levné domy, které disponují vlastním zdrojem energie, vody, tepla a kanalizací. Ke stavb? „zem?lodi“, jak d?m i se skleníkem nazývá, používá staré pneumatiky, plechovky od piva, sklen?né, ?i PET láhve a další odpad. Je v n?m možné p?stovat ovoce i zeleninu. Provozní náklady na chod domu jsou p?i tom tém?? nulové.Tato p?ekvapiv? skv?le fungující alternativa bydlení z dílny vystudovaného architekta a zastánce trvale udržitelného rozvoje narážela v USA na r?zné byrokratické p?ekážky. Za jeho vizi mu byla dokonce na n?kolik let od?ata licence architekta. Michael Reynolds však nep?estal v??it v budoucnost konceptu udržitelného rozvoje a bydlení a jezdil pomáhat se svou partou stava?? do oblastí postižených p?írodními katastrofami. Své zem?lod? nau?il stav?t místní obyvatele nap?. v Hondurasu (hurikán, 1999), na Andamanech (tsunami, 2005), v Mexiku (hurikán Katrina 2005) a na Haiti (zem?t?esení, 2010).Po té, co se americká vláda dozv?d?la o jeho humanitární ?innosti, mu byla navrácena profesní licence a poda?ilo se mu prosadit zm?nu stavebního zákona. Byla mu také povolena, jako prvnímu na sv?t?, nedaleko Taosu v jeho rodném Novém Mexiku stavba testovací základny, kde má vzniknout vedle 3 starších staveb 15 nových. Základna je koncipovaná pro 25 lidí, každý pozemek m?že mít max. 10tisíc metr? ?tvere?ních. Tam staví sob?sta?n? ekodomy – zem?lod? vybavené vším, co je t?eba k p?ežití v situaci, kdyby na Zemi došly neobnovitelné zdroje energie..

P?íb?h amerického architekta Michaela Reynoldse zaujal britského režiséra Olivera Hodge natolik, že o n?m v pr?b?hu t?í let nato?il film „Architekt odpadu“, který získal, vedle ?ady dalších ocen?ní po celém sv?t?, i dv? ceny Mezinárodního filmového festivalu o životním prost?edí, p?írodním a kulturním d?dictví – Ekofilm 2009. Vedle hlavní ceny dostal i cenu divák?.

Spoluvyhlašovatelem a organizátorem Ekofilmu bylo ob?anské sdružení Ekofilm.

Michael Reynolds navštíví ?eskou republiku v rámci svého evropského turné, aby mohl zájemc?m osobn? p?edstavit svou vizi. Návšt?va se uskute?ní ve dnech 2. – 5. kv?tna 2011 v Praze a ?eských Bud?jovicích. V pond?lí (2.5.) odpoledne (v 16 hodin) na Magistrátu hl.m. Prahy, Mariánské nám?stí 2, Praha 1 se uskute?ní pražská tisková konference pro média a ve?er (ve 20.30) pro ve?ejnost promítání filmu Architekt odpadu s následnou diskuzí v kin? Sv?tozor. V úterý (3.5. ve 14 hodin) prob?hne p?ednáška pro studenty a další zájemce na P?írodov?decké fakult? Jiho?eské univerzity v ?eských Bud?jovicích. Ve st?edu (4.5. v 16 hodin) bude M. Reynolds p?ednášet pro studenty v Národní technické knihovn? v Praze 6-Dejvicích. Podrobnosti a pozvánku na tiskovou konferenci najdete na webových stránkách www.ekofilm.eu

Návšt?va M. Reynodlse se koná pod záštitou Americké ambasády v Praze.

 

 

Comments

comments

Similar posts
  • Out Of The Blue: Exclusive Behind The... Take a look inside Earthship, a sustainable and self-contained green building in Taos, New Mexico and check out exclusive behind the scenes photos of our latest collection, Out Of The Blue. One of the biggest factors in planning a shoot is finding a location that complements the story and clothing. For the Out of the [...]
  • Cash for Trash on National Geographic In more ways than we know, our lives are built on trash. If you stacked up all the world’s old junkyard tires, they would reach to the moon and back. So what can we do with them all? How about building houses.  Invented by architect Michael Reynolds of Taos, New Mexico, Earthships are custom-built, off-the-grid [...]
  • Earthship-Festival in Köln Holweide Zur Feier des #earthday war das noch3 Team am Earthship-Festival in Köln Holweide mit gutem Essen und functional Training auch vertreten. #eatclean #traindirty #noch3 #earthday #earthship #easyearthshipcrew #cologne A photo posted by Noch3 Performance Center (@noch3_performance) on Apr 22, 2015 at 12:13pm PDT Related Comments [...]
  • Earthships: Self Sufficient Homes in ... Andrew visits a community where recycled materials make a green home. Related Comments [...]
  • Taos & The Greater World Communi... from go-van.com By Captn_Julz • Photos: Guillaume Beaudoin We’re producing too much trash on a daily basis, and we don’t recycle enough. We’ve already passed that point where waste management has become a problem, and not only for the Thirld World anymore. One man had a vision more than two decades ago with a new [...]

Recent Posts

Guided Earthship Tours

Guided Earthship Tours

In addition to the self guided tour that goes through our Earthship Visitor Center daily, we also ha[read more]
tires considered a green building material?

tires considered a green building material?

"The reason tires are not considered a green building material anymore is because the technique orig[read more]
Calgary, Canada Earthship Temperature Report

Calgary, Canada Earthship Temperature Report

November 14, 2014: Someone was asking about our temperatures at the Earthship in Calgary, Canada...[read more]
Earthship Biotecture and the University of New Mexico

Earthship Biotecture and the University of New Mexico

Earthship Biotecture has partnered with the University of New Mexico to offer an accredited college [read more]
Out Of The Blue: Exclusive Behind The Scenes & Earthship Video

Out Of The Blue: Exclusive Behind The Scenes & Earthship Video

Take a look inside Earthship, a sustainable and self-contained green building in Taos, New Mexico an[read more]
Te Puke’s earthship build

Te Puke’s earthship build

Te Puke's Fruit of the Pacific charitable trust is spearheading a two-week project to teach Ni Vanua[read more]
'It’s a funky off-grid house:' Take a tour of Alberta's first official earthship

'It’s a funky off-grid house:' Take a tour of Alberta's first official earthship

LETHBRIDGE COUNTY — In the dead of winter, in the middle of the southern Alberta prairies, the Kinne[read more]
No thumbnail available

"Why Everyone Should Consider Living in an Earthship"

New blog post on Expanded Consciousness explains why you should consider living in an Earthship. [read more]
Breve biografía de Michael Reynolds

Breve biografía de Michael Reynolds

Michael Reynolds es un líder mundial en energías renovables y arquitectura sostenible desde hace 45 [read more]
Shares